ล่าสุดรัฐบายมีนโยบายการต้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ที่เป็นธุรกิจที่ทำรายได้มากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ เพื่อให้ทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการท่องเที่ยว พักผ่อน ได้ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า และผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ได้เกิด รายได้ เงินทุนหมุนเวียนในระบบ

เชคขั้นตอนลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านแอฟพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้สิทธิ์แล้ว เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบาย เที่ยวปันสุข

  • แจก Promo Code ตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  • รัฐบายช่วยจ่ายค่าที่พัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน รับ 1 คน / 1 สิทธิ์

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตัวเอง