เลือกภาษา :

floral-logo

Dispenser

Our Product

Dispenser

AVAILABLE STOCK

SOURCE TO ORDER

WALL-MOUNTED BRACKET

FB-136 Dimension : W75 x H183 x D75 mm.

CAPACITY

– 500 ml.

MATERIAL

– Bottle PET

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W170 x H60 mm.

Coler : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-524 Biodegradable bottle Dimension : W62 x H186 x D62 mm.

CAPACITY

– 400 ml.

MATERIAL

– Bottle BIO Straw

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W85 x H95 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-525 Biodegradable bottle Dimension : W75 x H194 x D75 mm.

CAPACITY

– 500 ml.

MATERIAL

– Bottle BIO Straw

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W100 x H80 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-526 Dimension : W62 x H215 x D62 mm.

CAPACITY

– 450 ml.

MATERIAL

– Bottle PE White

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W85 x H120 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-527 Biodegradable bottle Dimension : W63 x H178 x D63 mm.

CAPACITY

– 300 ml.

MATERIAL

– Bottle BIO Straw

– Cap Bio Straw

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W85 x H55 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-528 Biodegradable bottle Dimension : W71 x H212 x D71 mm.

CAPACITY

– 500 ml.

MATERIAL

– Bottle BIO Straw

– Cap BIO Straw

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W100 x H80 mm.

Color : 1-2 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

FB-140 Dimension : W86 x H189 x D86 mm.

CAPACITY

– 750 ml.

MATERIAL

– Bottle PET White

– Cap PP White

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W130 x H90 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-530 Size : W62 x H190 x D62 mm.

CAPACITY

– 350 ml.

MATERIAL

Bottle PE White

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size W85 x H90 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen

: UV Screen

Color : 1-2 color

CB-531 Size : W53 x H207 x D53 mm.

CAPACITY

400 ml.

MATERIAL

Bottle PET

– Cap PP White

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W85 x H100 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-532 (NONREFILL) Size : W69 x H221 x D40 mm.

CAPACITY

– 400 ml.

MATERIAL

– Bottle PE Black

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W45 x H120 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

CB-533 (NON REFILL) Size : W68 x H209 x D40 mm.

CAPACITY

– 350 ml.

MATERIAL

Bottle PE Brown

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W45 x H120 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

FB-141 Size : W56 x H189 x D43 mm.

CAPACITY

– 250 ml.

MATERIAL

– Bottle PET Black

– Cap PP Black

STICKER LABEL

Material : Sticker PP White

Size : W43 x H130 mm.

Color : 1-3 color

SCREEN LABEL

Type : Silk Screen : UV Screen

Color : 1-2 color

DB-01 Dispenser Bracket Set

Enable with

ㆍFB-136 ㆍFB-140 ㆍCB-525 ㆍCB-527 ㆍCB-529 ㆍCB-531ㆍCB-524 ㆍCB-528

Product Detail

– Bracket

– Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

– Lock Bottle Part

MATERIAL

– PP Plastic Black

DB-02 Dispenser Bracket Set

Enable with

ㆍCB-526 ㆍ CB-530 ㆍCB-532

Product Detail

– Bracket

– Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

– Lock Bottle Part

MATERIAL

– PP Plastic Black

DB-03 Dispenser Bracket

Enable with

ㆍCB-533

Product Detail

– Bracket

– Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

MATERIAL

– PE Plastic White

DB-04 Dispenser Bracket

Enable with

ㆍCB-529

Product Detail

– Bracket

– Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

MATERIAL

– Stainless Steel

DB-05 Dispenser Bracket

Enable with

– CB-531

Product Detail

– Bracket

– Magnet Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

MATERIAL

– PP Plastic Black

DB-06 Dispenser Bracket

Enable with

ㆍCB-531

Product Detail

– Bracket

– Magnet Key

– 3M Tape

– Expansion screw (Bolt)

– Screw

MATERIAL

– PP Plastic Black

การีนตีมาตรฐานสากลระดับโลก

โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP จาก FDA โรงงานมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานปลอดภัย

Floral คัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพราะลูกค้าคุณก็เหมือนลูกค้าเรา

เรายึดหลักว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับทุกชิ้นต้องมีคุณภาพ และช่วยสร้างมูลค่าทางจิตใจ ทำให้ลูดค้าประทับใจ จนอยากมาใช้บริการซ้ำ

รีวิวลูกค้า

ท้าพิสูจน์! โรงงานผลิตของใช้ในโรงแรมที่เดียว

มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 1,000 รายการ

การันตีคุณภาพจากโรงแรมชั้นนำ

จากฐานลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 4,500 โรงแรม

ลูกค้าบางส่วนในกลุ่มโรงแรม ที่เลือกเรา

ลูกค้าบางส่วนในกลุ่มโรงพยาบาล ที่เลือกเรา

ลูกค้าบางส่วนในกลุ่มModerntrade ที่เลือกเรา